Zastosowanie i wymiarowanie

Zastosowanie systemu Hep2O wyznaczają średnice rur 10, 15, 16, 22, 28 mm. Z tego względu system jest stosowany w: 

 • małych i średnich budynkach jako kompletna instalacja wodna i grzewcza wykonana w systemie Hep2O,
 • dużych budynkach jako instalacja wykonana częściowo w systemie Hep2O, a częściowo w połączeniu z inną technologią.

Przejście na inne systemy, poprzez zastosowanie złączek z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Na potrzeby szybkiego wstępnego wymiarowania instalacji:

 • wody zimnej i ciepłej,
 • centralnego ogrzewania,
 • ogrzewania podłogowego,
 • ogrzewania ściennego,

można przyjąć że:

 • średnica 10 mm - jest głównie stosowana do wykonywania wężownic grzewczych w ogrzewaniu ściennym. Można ją też wykorzystać do podłączenia grzejnika o mocy do 0,8 kW lub w instalacji wodnej przy podłączeniu pojedynczych przyborów sanitarnych np. WC, bidet itp.
 • średnica 15 mm - zapewnia prawidłowy wydatek wody w jednym, dwóch punktach czerpalnych oraz stosowana jest do instalacji cyrkulacji.W ogrzewaniu jest wystarczająca do doprowadzenia ciepła do grzejników o łącznej mocy 2,5 kW, lub jako tranzytowa w ogrzewaniu ściennym, pomiędzy rozdzielaczem regulacyjnym, a belką rozdzielczą.
 • średnica 16 mm - jest wykorzystywana jako podstawowa średnica przy wykonywaniu pętli grzewczych w ogrzewaniu podłogowym. Może być również stosowana jako rura tranzytowa w ogrzewaniu ściennym, pomiędzy rozdzielaczem regulacyjnym, a belką rozdzielczą.
 • średnica 22 mm - wystarcza w większości przypadków przy standardowym wyposażeniu sanitarnym domu jednorodzinnego na główne rurociągi rozprowadzające za wodomierzem i piony wodociągowe. Tą średnicą wykonujemy też poziome rurociągi rozprowadzające i piony w instalacji grzewczej, gdy suma ciepła nie przekracza 21 kW.
 • średnica 28 mm - potrzebna jest na poziomy i piony w instalacji wodnej gdy obiekt posiada wiele punktów czerpalnych, używanych równocześnie np. motele, domy wielorodzinne itp. W instalacjach ogrzewania stosowana do rozprowadzania ciepła w obiektach budowlanych o zapotrzebowaniu ciepła w przedziale od 21 do 38 kW.

Dostępne przekroje rur, złączki, zawory, rozdzielacze wystarczą z powodzeniem do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, ogrzewania ściennego, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji, nawet na bardzo dużej inwestycji.

 Zalety i korzyści systemu

 • Brak specjalistycznych, kłopotliwych i drogich urządzeń do montażu.
 • Unikalny system łączenia, prosty i znacznie skracający czas montażu przy zachowaniu szczelności. Dodatkowym, unikalnym atutem jest możliwość prostego demontażu i ponownego wykorzystania tej samej kształtki i rury.
 • Doskonała elastyczność, nawet w niskich temperaturach, umożliwia łatwe manewrowanie rurami w trakcie montażu.
 • Możliwość bezpośredniego łączenia z rurami miedzianymi tymi samymi kształtkami.
 • Dowolność obracania zamontowanej kształtki na rurze nawet pod ciśnieniem. Całkowita odporność na korozję i zarastanie kamieniem.
 • Wysoka odporność na mechaniczne uderzenia i ścieranie.
 • Małe straty materiału, mniej połączeń, łatwe przenoszenie i transport - lekka rura ze zwoju.
 • Małe ryzyko - przy łączeniu nie ma otwartego płomienia palnika.
 • Komplementarność dla każdego rodzaju instalacji.
 • Zdrowy system, wolny od ołowiu.
 • Cicha praca gwarantowana dzięki elastyczności materiału – polibutylenowi.
 • Małe straty ciśnienia, mniejsze koszty pompowania - najwyższa gładkość rury.
 • Wysoka gwarantowana jakość produkcji od ponad 30 lat, przekłada się na niezwykłą trwałość instalacji potwierdzoną teraz 50 letnią gwarancją.
 • Odporność na rozwój bakterii i mikroorganizmów.
 • Wsparcie techniczne:
  - szkolenia,
  - dobór materiałów,
  - projekty.
 

Ciepła i zimna woda

Instalacja, która jest szczególnie wrażliwa na jakość użytych materiałów to instalacja wodociągowa. Czysta, zdrowa woda, wypływająca pod odpowiednim ciśnieniem jest tym czego oczekuje każdy inwestor. Warto wiedzieć, że rura polibutylenowa systemu Hep2O nie zakamienia się, nie koroduje a ponadto najmniej wśród innych tworzyw sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i bakterii, w tym Legionelli Pneumonia. Parametry pracy zgodnie z aprobatą COBRTI Instal to: temperatura pracy 60oC, maksymalna 80oC, ciśnienie 10 atm.

Układ instalacji

Podstawowe sposoby prowadzenia instalacji to rozprowadzenie trójnikowe, rozdzielaczowe i mieszane, rozdzielaczowo-trójnikowe.

W przypadku systemu Hep2O możliwe jest wykonanie każdego z wymienionych układów, na co pozwala szeroki asortyment.

 

System Hep2O jest kompletnym systemem rur i złączek, produkowanym i stale ulepszanym już od 1979 roku. Firma posiada w Wielkiej Brytanii system zapewnienia jakości ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001. W skład systemu wchodzą rury z polibutylenu oraz bogata gama kształtek, złączek i akcesoriów. Polibutylen (PB) jest nowoczesnym, bardzo wytrzymałym materiałem najnowszej generacji tworzyw sztucznych. Ten unikalny materiał charakteryzuje się szeregiem ciekawych i nietypowych cech, takich jak m.in. brak zjawiska osadzania kamienia, brak korozji, brak podatności na rozwój bakterii i mikroorganizmów. Łączenie oparte jest na zdobywającej w Europie dużą popularność metodzie szybkozłącza. Jest proste, powtarzalne, skuteczne i niezwykle szybkie, w każdych warunkach. To do minimum ogranicza możliwość popełnienia błędu w trakcie montażu. Asortyment uzupełniony jest o nowoczesne sposoby rozprowadzenia rur i podłączenia elementów instalacji. Te i wiele innych cech sprawiają, że Hep2O jest rozwiązaniem ekonomicznym. Jest szybko i sprawnie montowany a następnie bezproblemowo użytkowany przez kilkadziesiąt lat. System Hep2O jest zgodny z normą PN-EN-ISO15876:2004 (U) oraz posiada atest higieniczny HK/W/0819/01/2012. System jest obecny w Polsce od 1993 roku. Zdobył uznanie inwestorów prywatnych, publicznych i deweloperów. Nagrodzony w 2001 roku przez Urząd Rozwoju Mieszkalnictwa i Rynek Instalacyjny.

 

Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie grzejnikowe to najpopularniejszy sposób ogrzewania domu, biura, mieszkania. System może być stosowany w układach otwartych i zamkniętych. Zalecany jest układ zamknięty z naczyniem przeponowym. Instalacja ogrzewania grzejnikowego w systemie Hep2O powinna być wykonana jako pompowa. Parametry pracy zgodnie z aprobatą COBRTI Instal to: temperatura pracy 80oC, maksymalna 90oC, ciśnienie 6 atm.Układ instalacji

W asortymencie znajdują się elementy, które pozwalają prowadzić instalacje ogrzewania grzejnikowego zarówno w układzie trójnikowym jak i rozdzielaczowym. W układzie trójnikowym dystrybucja ciepła odbywa się w sposób tradycyjny: od kilku pionów odchodzą gałązki zasilające grzejnik. W przypadku rozprowadzenia rozdzielaczowego sercem układu na danej kondygnacji jest rozdzielacz. Stosowanie rozdzielaczy najpełniej wykorzystuje zalety systemu Hep2O: elastyczność rury, szybkość i pewność montażu.

 

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe należy do ogrzewań płaszczyznowych, w których ciepło przekazywane jest do otoczenia z całej powierzchni grzejnej - podłogi. Do zalet ogrzewania podłogowego należą m.in.: równomierność rozkładu temperatury w pomieszczeniu, wyeliminowanie lub ograniczenie ilości grzejników, możliwość zastosowania w obiektach nietypowych - zabytkowych, bardzo wysokich. Często wykonywane są instalacje mieszane. Wtedy mamy do czynienia zarówno z wodnym ogrzewaniem podłogowym jak i ogrzewaniem w postaci instalacji grzejnikowej. Każdy przypadek należy indywidualnie przeanalizować.
Układ instalacji

Centralnym elementem instalacji jest systemowy rozdzielacz ze stali nierdzewnej, do którego przyłączone są pętle grzewcze umieszczone w warstwie wylewki betonowej - jastrychu. Rozdzielacz jest za pośrednictwem rurociągów tranzytowych łączony z pionem lub bezpośrednio ze źródłem ciepła. Innym rozwiązaniem jest lokalny układ ogrzewania podłogowego, zasilanego poprzez zastosowanie specjalnego zaworu termostatycznego, montowanego na rurze powrotu ogrzewania grzejnikowego. Poprawne działanie ogrzewania podłogowego zależy m.in. od prawidłowego wykonania izolacji cieplnej. Izolacja musi być płaska, sucha i wytrzymała na ściskanie. Układanie płyt izolacyjnych można wykonywać po uprzednim uprzątnięciu i wyrównaniu podłoża, oraz wykonaniu izolacji brzegowej, taśmy dylatacyjnej. Wykonanie płyty grzewczej (jastrychu) jest zadaniem budowlanym, wymagającym spełnienia szeregu warunków technicznych i powinno być konsultowane z architektem oraz firmą budowlaną. Zalecane parametry wody grzewczej wynoszą 40/30oC, 45/35oC, 50/40oC, maksymalnie 55/45oC.


Najprostsze ułożenie wężownicy
- układ meandrowy

Zalecane ułożenie wężownicy
- układ ślimakowyPętle grzewcze wykonuje się z rury o średnicy 16 mm, z wkładką antydyfuzyjną “barrier”. Długość wężownicy nie powinna przekraczać 100 m. Rozstaw rur może wynosić do 7,5 cm do 30 cm i zależy od zapotrzebowania na ciepło a w konsekwencji od wyniku koniecznych obliczeń. Rury układa się w sposób meandrowy bądź ślimakowy i mocuje się do specjalnie przygotowanego podłoża przy pomocy np. uchwytów lub szyn montażowych.

 

Ogrzewanie ścienne

Ogrzewanie ścienne także należy do ogrzewań płaszczyznowych. Ciepło przekazywane jest do otoczenia przez promieniowanie z całej powierzchni grzejnej - ściany. Wężownice w ogrzewaniu ściennym głównie lokalizowane są na ścianach zewnętrznych. Brak zimnych powierzchni, eliminuje efekt wypromieniowania ciepła z ludzkiego ciała. Dlatego mamy poczucie wysokiej temperatury odczuwalnej przy możliwości zmniejszenia o dwa, trzy stopnie temperatury powietrza wewnętrznego (patrz wykres komfortu cieplnego). Pozwala to stosować niskie temperatury wody grzewczej. W połączeniu z małą ilością wody w instalacji zmniejsza to zużycie energii potrzebnej do jej podgrzania. Obniża to znacznie, nawet do 30%, ponoszone koszty w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Dzięki temu możliwe jest racjonalne wykorzystanie np. pomp ciepła jako źródła ciepła. Przy zastosowaniu kotłów kondensacyjnych uzyskujemy ich optymalną pracę w ciągu całego sezonu grzewczego. System grzewczy tak wykonany jest niewidoczny, przyjemny w odczuciu oraz bardzo efektywny energetycznie, a zarazem skuteczny w każdych warunkach nowoczesnego domu. Oczywiście ogrzewanie ścienne można stosować tylko w domach dobrze lub bardzo dobrze izolowanych cieplnie. Dotyczy to zarówno przegród zewnętrznych jak i dachu, okien, drzwi balkonowych itp.

 

Układ instalacji

Na ścianie układamy szyny mocujące w odpowiednim rozstawie. Ilość szyn jest zależna od wysokości pomieszczenia lub szerokości ściany podokiennej. Szyny należy solidnie, mocno i stabilnie umocować do ściany. Szyny muszą być wypoziomowane lub wypionowane i ułożone tak by zapewnić równoległe prowadzenie rur w wężownicy. Następnie rozpoczynamy montaż wężownicy grzewczej z rury 10mm. Rurę odwijaną bezpośrednio ze zwoju wpinamy ręcznie we wpusty szyny.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy napełnić instalację wodą i dokonać próby szczelności. W trakcie prac tynkarskich, instalacja ogrzewania ściennego musi być wypełniona wodą pod ciśnieniem 0,3 MPa. Można stosować tynki tradycyjne, gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Kładzenie tynku wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta tynku. Dopuszczalne parametry wody to 45°C dla tynków gipsowych i do 60°C dla tynków cementowo-wapiennych.

www.ogrzewaniescienne.com.pl

 

Producentem systemu oraz właścicielem marki jest